HAQQIMIZDA

Yeni yaradılmış “Biznesin İnkişafı və Satınalma üzrə Konslatinq” öz xidmətlərini 2021-ci ildən başlayaraq təqdim etməyə başlayır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində elan edilən satınalma müsabiqələrində iştirak etmək istəyən iddiaçılara məsələhət xidmətlərini təkilif edir.

Xidmətlərin əsas portfeli tələb olunan sənədlərin düzgün tərtib edilməsi və ən əsası müsabiqələrin elan edildiyi və satınalınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərə dair bazar araşdırması aparılması və optimal təkliflərin hazırlanması olacaq. “Biznesin Inkişafı və Satınalma üzrə Konsaltiq” eyni zamanda sifarişçi dövlət müəsissələrinə və idarələrinə satınalma, bazar araşdırmaları, idarə etmə və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorları üzrə məsləhət xidmətlərini təklif edəcək.

Yeni yaradılan xidmət müxtəlif paket formalarında təklif ediləcək. Sahibkarlar bu xidmətlərdən yararlanmaq üçün öncədən onlara dair qiymətləndirmə aparılacaq. Müraciət edənlərin qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun olaraq öhdəlikləri, təcrübələri və perspektivləri araşdırıldıqdan sonra aidiyyəti olaraq müxtəlif məsləhət xidmətləri təklif olunacaq.

“Biznesin İnkişafı və Satınalma üzrə Konslatinq” yaradılacaq platformalar üzərindən özəl sektora aid böyük şirkətlər mal,iş və xidmətlərin satınalmasına dair satınalma müsabiqələrini elan edə biləcəklər. Bu platforma üzərindən sahibkarlar daha rahat məhsullarını təqdim edəcəklər və müsabiqəni elan edən tərəfdə daha optimal təklifi seçə biləcək.

XİDMƏT PAKETLƏRİMİZ

Xidmət Paketi №1

1. Dövlət satınalmalar prosedurunda iştirak etmək üçün ərizənin hazırlanması
2. Dövlət satınalmalar prosedurun tələblərinə uyğun olaraq sənədlərin hazırlanması
3. Dövlət satınalmalar prosedurun tələblərinə uyğun bank təminatlarının alınması
4. Elektron portal üzərindən yerləşdirmə və qeydiyyat

Xidmət Paketi №2

1. Dövlət satınalmalar prosedurunda iştirak etmək üçün ərizənin hazırlanması
2. Dövlət satınalmalar prosedurun tələblərinə uyğun olaraq sənədlərin hazırlanması
3. Dövlət satınalmalar prosedurun tələblərinə uyğun bank təminatlarının alınması
4. Satınalınan mal, iş və xidmətlərin orta bazar qiymətinin hesablanması
5. Qiymət təklifinin orta bazar qiymətinə uyğun hazılanması
6. Dövlət satınalma prosedurlarına uyğun müsabiqə günü iştirak etmək və müştərinin maraqlarını müdafiə etmək.
7. Satınalma müqaviləsinin bağlanmasına dair məsləhət xidməti

Xidmət Paketi №3

1. Sahibkarlar üçün biznes inkişaf etdrilməsi üzrə məsləhət xidməti
2. Mal,iş və xidmətlərin bazarda tələb və təklif nisbətinin müəyyən edilməsi
3. Dövlət müəsissələri üçün satınalma prosedurların təşkili üzrə məsləhət xidmətləri

BİZƏ YAZIN

Əlaqə məlumatları

ÜnvanBakı, Heydər Əliyev pr 115

Telefon (+994 12) 480-35-36, (+994 51) 573-77-11,

E-mail info@bisk.az